Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”: rozstrzygnięcie naboru