HISTORIA

środa, 22 maja 2013

21 LIPCA 1948 ROKU DO PREZYDIUM GMINNEJ RADY NARODOWEJ W TUROBINIE ZOSTAJE WYSŁANE PISMO Z MINISTERSTWA OŚWIATY ZWANE: OKÓLNIK NR.54 DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA BIBLIOTEK GMINNYCH. PISMO TO MOŻNA TRAKTOWAC JAKO SWEGO RODZAJU NAKAZ OTWARCIA BIBLIOTEKI. NA JEGO MOCY GMINNA RADA NARODOWA ZOSTAŁA ZOBOWIAZANA MIN. DO " DOSTARCZENIA ODPOWIEDNIEGO LOKALU NA POMIESZCZENIA BIBLIOTEKI WRAZ Z OŚWIETLENIEM I OPAŁEM, DOSTARCZENIE ODPOWIEDNIEGO SPRZĘTU, WYSZUKANIA KANDYDATA NA KIEROWNIKA BIBLIOTEKI GMINNEJ POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE WYROBIENIE SPOŁECZNE, NALEŻYTE NASTAWIENIE IDEOWE I PRZYGOTOWANIE UMYSŁOWE"

I TAK , NAJPRAWDOPODOBNIEJ JESZCZE W LIPCU POWOŁANO BIBLIOTEKĘ DO ŻYCIA, GDYŻ JUZ 14 SIERPNIA 1948 R. NA RĘCE KIEROWNIKA PANI IRENY KUTER WPŁYNEŁO KOLEJNE PISMO Z MINISTERSTWA OŚWIATY DOTYCZĄCE PRZYDZIAŁU KSIĄŻEK - 59 WOLUMINÓW. DRUGI PRZYDZIAŁ POCHODZĄCY RÓWNIEŻ  Z SIERPNIA MÓWI O 57 WOLUMINACH.

PANI IRENA KUTER PIERWSZA BIBLIOTEKARKA I KIEROWNICZKA BIBLIOTEKI NIE MIAŁA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO, STĄD TEŻ W PAŹDZIERNIKU ZOSTAŁA SKIEROWANA NA KURS BIBLIOTEKARSKI DO LUBLINA. PRZED TĄ MŁODZIUTKĄ BO ZALEDWIE 16 LETNIĄ DZIEWCZYNĄ POSTAWIONO BARDZO TRUDNE ZADANIE ZORGANIZOWANIA I PRZYGOTOWANIA PLACÓWKI.PANI IRENA PODJEŁA WYZWANIE, UCZYŁA SIE I PRACOWAŁA.

BIBLIOTEKA BYŁA USYTUŁOWANA W PRYWATNYM DOMU, W JEDNYM POMIESZCZENIU. POCZATKOWO BYŁA OTWARTA DWA RAZY W TYGODNIU, W SUMIE PRZEZ 7 GODZIN. UROCZYSTEGO OTWARCIA BIBLIOTEKI DOKONANO DOPIERO 16 STYCZNIA 1949 R. DOPIERO OD TEGO CZASU WYPOŻYCZANO KSIĄŻKI CZYTELNIKOM.

WŚRÓD ZGROMADZONYCH  W BIBLIOTECE MATERIAŁÓW  ZNAJDUJE SIĘ KSIĘGA INWENTARZOWA Z 1948 R. Z NIEZNANYCH PRZYCZYN ZOSTAŁA ONA PRZEPISANA W 1962R. JEDNAK TO TA PIERWSZA KSIĘGĘ NALEŻY PRZYJĄĆ ZA PODSTAWĘ BADAJĄC DZIEJE TUROBIŃSKIEJ BIBLIOTEKI.

PIERWSZY WPIS W KSIĘDZE POCHODZI Z 2 GRUDNIA 1948 R. I OBEJMUJE 320 POZYCJI. 31 GRUDNIA 1948 R. BIBLIOTEKA DYSPONOWAŁA JUZ 580 WOLUMINAMI, PRZY CZYM PRAWIE 50% BYŁA TO LITERATURA IDEOLOGICZNA.

MIMO ŻE DO 16 STYCZNIA 1949 R . BIBLIOTEKA NIE WYPOŻYCZAŁA KSIĄŻEK TO OTRZYMYWAŁA PISMA DOTYCZACE KSIĄŻEK "ZAKAZANYCH" , KTÓRE NALEŻAŁO USUNĄĆ Z INWENTARZA. DYSTRYBUCJĄ KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI PRZEZ 40 LAT ZAJMOWAŁO SIE MINISTERSTWO OŚWIATY.

BIBLIOTEKI PODOBNIE JAK WSZYSTKIE INNE INSTYTUCJE KULTURALNO- OŚWIATOWE DZIAŁAŁY POD PRESJĄ IDEOLOGII KOMUNISTYCZNEJ. TUROBINSKA BIBLIOTEKA RÓWNIEŻ MUSIAŁA WYKAZAĆ SIE DZIAŁALNOŚCIĄ PROPAGANDOWĄ POPRZEZ ORGANIZOWANIE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH, POGADANEK, WYSTAW I GAZETEK.TEMATYKA I FORMY PRACY BYŁY Z REGÓŁY NARZUCANE PRZEZ MINISTERSTWO OŚWIATY BĄDŹ KURATORIUM.

U SCHYŁKU 1949 ROKU W OKOLICZNYCH WIOSKACH ZOSTAŁY UTWORZONE PUNKTY BIBLIOTECZNE, PODLEGAJACE BIBLIOTECE GMINNEJ. BYŁY ONE USYTUOWANE W NASTEPUJACYCH MIEJSCOWOSCIACH:CZERNIECIN GŁÓWNY, NOWA WIEŚ, GRÓDKI, HUTA TUROBIŃSKA, TARNAWA, TOKARY I ŻABNO.

1 STYCZNAI 1953 ROKU FUNKCJE KIEROWNIKA BIBLIOTEKI ZWANEJ WÓWCZAS GROMADZKĄ BIBLIOTEKĄ PUBLICZNĄ OBJEŁA PANI LEOKADIA MĄCZKA I PEŁNIŁA JĄ DO 15 LISTOPADA 1958 R.W TYM CZASIE PRZENIESIONO KSIĘGOZBIÓR DO NOWEGO LOKALU W URZĘDZIE GMINY. W TYM SAMYM POMIESZCZENIU ZNAJDOWAŁA SIE RÓWNIEŻ ŚWIETLICA.

PRZEZ PRAWIE 50 LAT SWOJEGO ISTNIENIA BIBLIOTEKA NIE MIAŁA SWOJEJ SIEDZIBY I BYŁA WIELOKROTNIE PRZENOSZONA. W CHWILI OTWARCIA DYSPONOWAŁA JEDNYM POMIESZCZENIEM PRZY URZEDZIE GMINY, PÓŹNIEJ W PRYWATNYM LOKALU PANI GAJEWSKIEJ, PO RAZ DRUGI W URZEDZIE GMINY SKĄD PRZENIESIONO JĄ JEDNOCZEŚNIE WYODRĘBNIAJĄC ODDZIAŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO DWÓCH PRYWATNYCH MIESZKAŃ PAŃSTWA KOZYRÓW I PANSTWA BĄKÓW.

KOLEJNYM ETAPEM WEDRÓWKI TUROBINSKIEJ BIBLIOTEKI BYŁ LOKAL NA UL. TARGOWEJ , NA PERYFERIACH TUROBINA. OD POŁOWY LAT 90-TYCH BIBLIOTEKA MA SWĄ SIEDZIBĘ NA UL. PIŁSUDSKIEGO WE WSPÓLNYM BUDYNKU Z PRZEDZSZKOLEM.

W LATACH 60-TYCH FUNKCJONOWAŁY 3 FILIE BIBLIOTECZNE: W CZERNIĘCINIE, GRÓDKACH I TARNAWIE, PRZETRWAŁY DO POŁOWY LAT 90-TYCH. PO LIKWIDACJI ZGOMADZONY W NICH KSIEGOZBIÓR TRAFIŁ DO  MIEJSCOWYCH SZKÓŁ.

W FILI W CZERNIĘCINIE PRACOWAŁY KOLEJNO:PANIE KRÓL IRENA,WOŚ JANINA, CIASTUŁA BARBARA,  KOMORNIK ALINA

W FILI W TARNAWIE: PANIE ANTOSIEWICZ ZOFIA,GAJEWSKA BOGUMIŁA, BĄK KRYSTYNA

FILIE BIBLIOTECZNE PODLEGAŁY BEZPOŚREDNIO BIBLIOTECE GŁÓWNEJ.

W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ TAKŻE NASTĘPYWAŁA ZMAINA KADRY. OD 1 LISTOPADA 1961 DO 31 SIERPNIA 1963 PRACOWAŁ A NIEJ PAN ZENON PYTER, PO NIM W OKRESIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 1963 DO 31 SIERPNIA 1965 PAN JERZY KOZIOŁKIEWICZ. KOLEJNA OSOBĄ PIASTUJACĄ STANOWISKO KIEROWNIKA BIBLIOTEKI BYŁA PANI IRENA BIZIOREK(01.09.1965-07.09.1966)

8 SIERPNIA 1966 R NOWĄ BIBLIOTEKARKA ZOSTAŁA PANI ANNA ZWOLAK Z DOMU BIZIOREK. PANI ANIA BYŁA PRZEZ 30 LAT KIEROWNICZKĄ PLACÓWKI. W TYM OKRESIE ZGROMADZIŁA KILKUTYSIĘCZNY KSIEGOZBIÓR, OPRACOWYWAŁA GO I DOKONYWAŁA SELEKCJI, PROWADZIŁA DZIAŁANOŚĆ KULTURALNO- OŚWIATOWĄ  I KIEROWAŁA FILIAMI ORAZ PUNKTAMI BIBLIOTECZNYMI.PANI ANIA OBEJMUJAC  STANOWISKO BIBLIOTEKARZA I KIEROWNIKA BIBLIOTEKI NIE MIAŁA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO STĄD TEŻ JUŻ W TRAKCIE PRACY UKOŃCZYŁA STUDIUM BIBLIOTEKARSKIE I I II STOPNIA W JAROCINIE, PONADTTO BRAŁA UDZIAŁ W LICZNYCH KURSACH I SZKOLENIACH. PRZEZ PEWIEN CZAS Z PANIĄ ANIĄ PRACOWAŁY ZOFIA FIUT I CZESŁAWA POP.

WSZYSTKIE WYMIENIONE OSOBY PRACOWAŁY W BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH, W CZASIE BURZLIWYCH PRZEMIAN SPOŁECZNYCH I POLITYCZNYCH. MIMO TRUDNOŚCI, MIMO ZAWSZE ZBYT MAŁYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNĄ  BIBLIOTEKARZE STARALI SIĘ SUMIENNIE WYPEŁNIAĆ SWOJE OBOWIĄZKI.

OBECNIE FUNKCJE KIEROWNIKA BIBLIOTEKI PEŁNI PANI ELŻBIETA TRUMIŃSKA.

 

14:35, gbpturobin , HISTORIA
Link Dodaj komentarz »
| < Marzec 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
O autorze
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”: rozstrzygnięcie naboru